Wat is het verschil tussen overspannen zijn en burn out?

Chronische stress en overspanning zijn een voorstadium van een burn out. Om vast te stellen of je overspannen bent of tegen een burn out aan zit, heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) richtlijnen opgesteld. Want ondanks dat iedereen het proces naar een burn out anders ervaart, blijken de volgende fases vrijwel altijd voor te komen:

Overspannen:

1) Tenminste drie van de volgende klachten zijn aanwezig: je voelt je moe, prikkelbaar, vergeetachtig, opgejaagd, bent emotioneel labiel, piekert vaak, kan niet tegen drukte en slaapt onrustig/onregelmatig.
2) Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid treden op als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijkse functioneren. De stresshantering schiet tekort; de persoon kan het niet meer aan en heeft het gevoel de grip te verliezen.
3) Er bestaan significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.
4) Het controleverlies, het disfunctioneren en distress zijn niet uitsluitend het directe gevolg van een psychiatrische stoornis.

Burn out:

1) Er is sprake van overspanning.
2) De klachten zijn langer dan zes maanden aanwezig.
3) Gevoelens van moeheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.