Privacy reglement

Fiona Food & Lifestyle gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van diensten van Fiona Food & Lifestyle, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contactformulier of via de mail. Denk hierbij aan:

• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• E-mailadres
• Beroep
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Fiona Food & Lifestyle heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens gebruiken wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling en indien u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen
Fiona Food & Lifestyle verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Fiona Food & Lifestyle bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Fiona Food & Lifestyle zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage bij doorverwijzing). Fiona Food & Lifestyle heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fionafoodandlifestyle.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Fiona Food & Lifestyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@fionafoodandlifestyle.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.