“Let food be thy medicine and medicine be thy food!” – Hippocrates

“Let food be thy medicine and medicine be thy food!” – Hippocrates

Dit was de rode draad van het congres “Diagnose Voeding & Gezondheid”, waar ik gisteren (22 mei jl.) aanwezig was; een initiatief van Rabobank en BeBright, gericht op het realiseren van doorbraken op maatschappelijke vraagstukken rondom voeding en gezondheid.

O.a. Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Zilveren Kruis, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht werken samen om innovaties op het gebied van voeding en leefstijl te ondersteunen.

Paul Blokhuis (Staatssecretaris VWS) en Prinses Laurentien spraken o.a. over diabetes (meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes 2!), obesitas (14% van de vrouwen en 13% van de mannen lijdt hieraan) en preventie (€80 miljard aan zorg vs. €2 miljard preventie!).

Meerdere voorbeelden toonden het enorme belang van een gezonde leefstijl en voeding aan (bv het terugdraaien van diabetes 2 met daarnaast het terugdringen van alle medicatie).

Diagnose Voeding & Gezondheid is een 3-jarig programma waarin kennis, kunde en kapitaal centraal staan om een grote maatschappelijke impact te creëren.